Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, Ticaret Bakanlığı’na gönderilen yazıya atıfla, 884/2014 (EC) sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği’nin 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı açıklanmış olup, söz konusu Tüzük’te yer alan kurallara göre 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ek-1’de güncellenmiş Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında, “Sağlık Sertifikası” yerine “Model Sertifika” düzenlenmesine başlanmış olduğu kaydedilerek, Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde “Sağlık Sertifikası” yerine Ek-2’de yer alan “Model Sertifika” ile Ek-3’te yer alan “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” varlığının kontrol edilecek şekilde yeniden düzenlenmesinin talep edildiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Ek-1’deki listede yer alan eşyanın AB  üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Ek-3’te yer alan ‘’Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” ile birlikte “Sağlık Sertifikası” yerine Ek-2’de bir örneği gönderilen “Model Sertifika”nın aranmasını sağlayacak şekilde  sistemsel bir düzenleme yapıldığı vurgulanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

Ek-1 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
Ek-2 Model Sertifika
Ek-3 Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu