ABD’nin, 17 Mayıs 2017 tarihinde, İran’ın balistik füze programına sağladıkları destek bağlamında toplam 7 şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alındığı belirtilmiştir.
Konuya ilişkin olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklama metni Vaşington Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza ı-etilmiş olup, ilgi (b)’de kayıtlı yazı ile Bakanlığımız tarafından Birliğimize iletilmiştir. Söz konusu açıklamada yer alan 7 şahıs ve kuruluşun isim ve bilgileri bilgilerinize sunulmaktadır.
Söz konusu yaptırımlar kapsamına almanlar arasında Suriye’ye patlayıcı madde ve diğer asken malzemenin satışım kolaylaştırdığı belirtilen İran Savunma Sanayi Kurumu Ticaretten Sorumlu Direktör Yardımcısı Morteza Farasatpour ve İran’ın balistik füze programına dahil olması nedeniyle “Shahid Bakeri Industries Group” Direktörü Rahim Ahmadi’nin yanısıra füzelere tatbik edilebilir nitelikte milyonlarca dolar değerinde malzemeyi İran’a sağladığı belirtilen 3 ÇHC firması bulunmakta olduğu belirtilmiştir.
ABD Hazine Bakanlığı’nın söz konusu kararının. ABD Dışişleri Bakanlığımın İran vatandaşları ya da aile üyelerine yönelik insan haklan nedeniyle yaptırımlar kapsamına alınan bireylere dair ABD Kongresine ilettiği altı aylık raporla birlikte aynı zamanda açıklandığı ifade edilmektedir. Söz konusu rapora http://www..statc.uov/e/eb/rls/othrzOi.7270917.htm linkinden ulaşılabileceği belirtilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu raporda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin listesi bilgilerinize sunulmaktadır.
ilgi yazıda, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bak mından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasında yarar görüldüğü belirtilmiştir.