6. İİT Helal Expo 2018

1050
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Genel Sekretaryasından alınan ilgide kayıtlı elektronik postada, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (1CDT) ve Discover Events işbirliğinde 29 Kasım – 02 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul Yeni Fuar Alanı/Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir.
Helal piyasasının bir araya geleceği en büyük etkinlik platformu olan 6. ÜT Helal Expo fuarına, helal gıda, fınans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve muhafazakâr moda gibi birçok sektörden 250’yi aşkın uluslararası firmanın katılımı beklenmektedir.
2017-2018 dönem başkanlığı ülkemiz tarafından yürütülen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı, 6. İİT Helal Expo Fuarımın özel ortağı olup, fuar alanı içerisinde D-8 üye ülkelerinin firmaları için indirimli ücret uygulanacağı bir sergi alanı tahsis edilecektir.
Söz konusu fuara ilişkin resmi yazı, katılım formu ve fuar planı Birliğimiz web sitesi (www.tobb.oru.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtiçi Etkinlikler bölümünden temin edilebilmekte olup, etkinliğe İlişkin güncel bilgilere http://www.heialexpo.com.tr/ web adresinden ulaşılabilmektedir.
Anılan fuara ilgi duyan firmalarının indirimli katılım ücretinden faydalanmalarını teminen Birliğimiz web sitesinde yer alan kayıt formunu doldurması ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar D-8 Sekretaryasına (Sn. Bilal Khan, E-posta: ea.bilalfadevelopinu8.oru: Tel: 0 212 356 18 23/Dahili: 23) iletmeleri gerekmektedir.