Yeni yıl ile yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Takoğraf Kartı Sistemi (dijital ehliyet) ve e-arşiv kanunu uygulama süreci hakkında değerlendirmede bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu; üyelerimiz başta olmak üzere, Giresun ve bölgesinin mağdur olmaması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Kasım ve Aralık 2019 tarihleri arasında bölge Odalar başta olmak üzere, ülke genelinde yapılan lobi çalışmaları sonucu yürürlüğe girmesi planlanan kanunlar için zorunluluk tarihinin uzatıldığını açıklayan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu;”Bilindiği gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsayan, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olma süreci 01.01.2020 tarihi ile yürürlüğe girme aşaması yapılan lobi çalışmaları doğrultusunda kademeli olarak uzatılma kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu çerçevede kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilmesi için planlanan VERBİS’te çalışan sayısı 50’nin üzerinde yada yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının süreci 30.06.2020’ye, yıllık çalışan sayısı 50’nin altında ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan işletmelerin süreci 30.09.2020’ye kadar uzatılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlük aşaması yakından takip edilirken, sürecin zamana yayılması içinde ilgili kurum ve bölge milletvekilleri ile görüşmeler Odalar ve Borsaların çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde devam etmektedir.” dedi.
2020 yılıyla işletmelere zorunlu hale getirilen bir diğer uygulama e-fatura, e-arşiv süreci ile ilgili Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın bölge Odalar ile ortak bir çalışma yürüttüğünü ve taleplere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin vakıf olduğunu ifade eden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “ Üyelerimizin talepleri doğrultusunda yürürlüğe giren yada yürürlükte olan uygulamalar ile ilgili çalışmalarımızdan bir diğeri, işletmelerde vergiler dahil toplam tutarın 30 bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin TL’yi) aşması halinde faturaların e-arşiv faturaya tabi tutulacak olması dijital ortamda fatura düzenleme imkanı bulunmayan mükellefleri zor durumda bıraktığı ve bu sürecin zamana yayılması yada isteğe bağlı tutulması taleplerimiz bulunmaktadır. Bu doğrultuda ilgili bakanlık ve milletvekilleri düzeyinde yapılan girişimleri takip etmekteyiz ve sürecin işletmelerimizin mağdur olmamasına yönelik ilerlediğini kamuoyu ile paylaşabilirim. Amacımız üyelerimizin yaşayacağı mağduriyetlerin önüne geçmektir. Ticari yada bölgeyi ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yatırım uygulamalarını Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak yakından takip etmekteyiz.” diye konuştu.
Diğer yandan yük ve yolcu taşımacılığında zorunlu hale getirilen ve 01.01.2020 tarihi ile uygulamaya konulan UETDS Sistemine Veri Girişi lobi çalışmaları çerçevesinde 30.06.2020 tarihine kadar uzatıldığını da müjdeleyen Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çakırmelikoğlu, ”Takoğraf cihazı verilerinin üç ayda bir, Sayısal Takoğraf (dijital ehliyet) verilerinin ise en fazla 25 gün içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanlığı tarafından yetkilendirilen TOBB Sayısal Takoğraf Birimi’ne elektronik ortamda girmesi gerekmektedir. Bu kapsam içinde yer alan UETDS Sistemine yükün menşei ve süreç hakkında bilgi girişinin de başlatılması nakliyecilik yapan işletmelerimizi zor durumda bırakmıştır. Ve süreç ilgili kurumlar ile yapılan karşılıklı görüşmeler ile uzatılmıştır. Kanunun yerel nakliyecileri mağdur etmeden yürütülebilmesi adına ne tür düzenlemeler yapılabilir üzerine çalışıyoruz. Ayrıca Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sektör mensubu kooperatif ve firmalar temsilcileri vasıtasıyla yıl içinde aşama aşama eğitim ve destek faaliyetleri ile süreç bilgilendirmesi planlanmaktadır.” açıklamasında bulundu.
Önceki İçerik2019 Yılı Faaliyet Özetleri (Video)
Sonraki İçerike-Fatura Uygulaması Zamana Yayılmalıdır