Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavirleri derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, sektörün de görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulduğu belirtilmektedir.
Bu itibarla, 2020 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin görüşlerinizi TOBB’a iletilmek üzere en geç 03 Ekim 2019 saat 13.00’e kadar burcu.akkaya@giresuntso.org.tr adresine gönderebilirsiniz.
Saygılarımızla.