Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla hazırlanan 2016 yılı Pazara Giriş Engelleri Raporunun Bakanlık birimlerinin katkılarıyla nihai hale getirildiği bildirilmektedir.
Bu çerçevede, ilk aşamada Bakanlık internet sitesinde ihracatçıların kullanımına açılması; ikinci aşamada ise basılı kopyalarının ilgili kuruluş, Oda ve Birliklere dağıtılması öngörülen söz konusu rapor, Bakanlık internet sayfasında “Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” arama çubuğunun altında “2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu” başlığıyla yer almaktadır.