10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ hizmetleri yükümlülüğü 01.07.2016 tarihinde başlayacak olması münasebetiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,TOBB ve TESK ortaklığında bu tür işletmelerdeki işveren ve işveren vekillerine Açık Öğretim Fakültesi kanalıyla sertifika verilmesi kararı alındı.
Buna göre; Giresun sınırları içinde bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası,Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası’na veya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine kayıtlı firmaların konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerlerini ilgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası ile ilgili detaylı açıklama şu şekildedir;
“TOBB, TESK ve ÇSGB arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucunda  29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İŞYERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN” Yönetmelik kapsamında Açık Öğretim Fakültesiyle protokol yapılmış ve 10’dan az işçi çalıştıran, Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işletmeler illerinde bulunan Açık Öğretim Fakültesi bürolarına bir sefere mahsus 250,- TL. eğitim ve sınav ücreti yatırarak e-sertifika programına kayıt yaptıracaklar, 3 aylık eğitim süresinden sonra 81 ilde eş zamanlı yapılacak olan sınavda 50 ve üzerinde puan alanlara bakanlık tarafından sertifika verilecek ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecektir.
İlk uygulanacak e-sertifika programına kayıt yaptırma  süresi 15.01.2016 tarihinde sona erecek olup, ikinci program için Haziran 2016 tarihinde tekrar müracaat edilebilecektir.
Bu kapsama giren üyelerimiz daha ayrıntılı bilgi için Odamıza müracaat edebilecekleri gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Açık Öğretim Fakültesi web sayfalarından da bilgi alabileceklerdir. “