Kurumsal Yeniden Yapılanma Ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi” 9 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır.

182
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi” 9 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır.
Söz konusu proje kapsamında Bakanlığın dış paydaşlarının gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken,yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaya koyulabilmesi adına hazırlanan ankete https://tr.surveymonkey.com/r/Dis Paydas Memnuniyet adresinden ulaşılabilmektedir.