1.4 C
Giresun
24 Kasım 2017
Temel Değerlerimiz
 1. Kalite
 2. Güncellik
 3. Güvenirlik
 4. Faaliyetlerinde uzmanlık
 5. Tarafsızlık ve şeffaflık
 6. Kişisel verilerde gizlilik
 7. Katılımcılık ve aktiflik
 8. Saydamlık
 9. Hesap verebilirlik
 10. Ulaşılabilirlik
Etik Değerlerimiz
 1. Adalet
 2. Eşitlik
 3. Dürüstlük ve Doğruluk
 4. Tarafsızlık
 5. Sorumluluk
 6. İnsan Hakları
 7. Hümanizm
 8. Bağlılık
 9. Sevgi
 10. Hoşgörü
 11. Saygı
 12. Tutumluluk
 13. Demokrasi
 1. Olumlu İnsan İlişkileri
 2. Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi
 3. Açıklık
 4. Hak ve özgürlükler
 5. Emeğin hakkını verme
 6. Yasa dışı emirlere karşı direnme