Kalite Politikamız
 • Devletin ve TOBB’nin yasal şartlarını esas alarak;
 • Çalışanlarımız, üyelerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte
 • Sürekli artan memnuniyet sağlamak,
 • Eğitimlere yer vermek,
Kaliteli bir hizmet ve yaşam için:
 • Kalite, iş sağlığı-güvenliği ve çevre bilinci oluşturmak,
 • İsrafı engellemek,
 • Verimliliği artırmak ve tasarrufa teşvik etmek,
 • Süreçleri iyileştirmek,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Bilgi güvenliği sağlamak,
 • Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek,
 • Bütçeye uyumlu faaliyetler,
 • Hataları yok etmek
POLİTİKAMIZDIR.
İnsan Kaynakları Politikamız
Kalifiye işgücünün en önemli verimlilik kaynağı olduğu felsefesinden hareketle;
Dil, din, ırk ve cinsiyet ayırımı gözetmeden,
Adaletli bir seçme değerlendirme sistemi uygulayarak
Çalışanlarımızın kurum içinde yüksek performans göstermelerini sağlamak adına gerekli olan tüm eğitim, teknoloji, ekipman ve motivasyon kaynaklarını yaratarak
‘’Mutlu Çalışan-Mutlu Kurum’’ mantığını yakalamak ve sürekli iyileştirmek insan kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.
Üye İlişkileri Politikamız
Üyelerimizin, Odamız faaliyet alanına giren her türlü istek ve beklentisini 5174 sayılı kanunun verdiği yetki ve kaynakları kullanarak karşılamak,
Üye memnuniyetini sürekli geliştirmek,
Şehrimizde kolektif bir düşünce ortamı yaratarak ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelere en üst seviyede katkıda bulunmak.
Mali Politikamız
5174 Sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluklara dayanarak;
Üyelerimiz, projelerimiz ve diğer kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirleri en verimli şekilde kullanmak,
Hesap verilebilir ve şeffaf bir mali yönetime sahip olmak,
Mevcut fonlarımıza değer katıcı ideal yöntemleri araştırmak ve uygulamak,
Mali risklerimizi belirlemek ve bu riskleri önleyici faaliyetler planlamak,
Katma değer yaratmayan ve israf niteliğinde olan giderlerimizi azaltarak yok etmek
Mali Politikamızın temelini oluşturmaktadır.
Haberleşme ve İletişim Politikamız
GTSO’nun stratejik planı ile uyumlu olarak gerçekleştirdiği ve haber niteliği taşıyan her türlü faaliyetini zamanında ve tarafsız olarak tüm üyelerine duyurmak,
Üyelerinin tercih ettikleri iletişim yöntemlerini belirleyerek bu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak,
Giresun’un Türkiye ve Uluslararası düzeyde tanıtımını sağlayacak her türlü haberi takip ederek bu haberlere şehrin tüm yaşayanlarının da ulaşmasını sağlamak,
Kullanıcı dostu bir web sitesine sahip olmak ve siteyi sürekli iyileştirmek,
İletişim ile ilgili planlarımızı üyelerimiz ile paylaşarak katılımları sürekli iyileştirmek
Haberleşme ve İletişim Politikamızın temelini oluşturmaktadır.
Bilgi İşlem Politikamız
Hizmetimizi kolaylaştıracak bilgi işlem yazılım ve donanımlarını temin etmek,
Temin ettiğimiz yazılım ve donanımı korumak adına gerekli bakımları ve virüs korumalarını düzenli olarak planlamak ve gerçekleştirmek,
Bilgi işlem üzerinden takip ettiğimiz verileri arşivlemek ve bu arşivlemenin sürekliliğini sağlamak
Bilgi İşlem Politikamızdır.